Njoftim ligjor

INFORMACION LIGJOR

Kjo faqe në internet është pronë e GHO AHK SPRL (0699.562.515) e vendosur në BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGJIKE e përfaqësuar nga Kryetari i saj Z. Thierry REMY. Drejtori i botimit të faqes është Z. Thierry REMY siguruesi që siguron mbajtjen e faqes si dhe ruajtja e informacionit është GHO AHK SPRL.

P CONRMBAJTJA E SITIT

Z. Thierry REMY nuk garanton që kjo faqe është pa defekte, gabime ose lëshime. Informacioni i dhënë është tregues dhe i përgjithshëm, pa ndonjë vlerë kontraktuale. Pavarësisht azhurnimeve të rregullta, Z. Thierry REMY nuk mund të mbahet përgjegjës për modifikimin e dispozitave administrative dhe ligjore që ndodhin pas botimit. Në mënyrë të ngjashme, Thierry REMY nuk mund të mbahet përgjegjës për përdorimin dhe interpretimin e informacionit që përmbahet në këtë sit. Z. Thierry REMY nuk mund të mbahet përgjegjës për asnjë virus që mund të infektojë kompjuterin ose ndonjë pajisje kompjuterike të përdoruesit, pas përdorimit, hyrjes ose shkarkimit nga kjo faqe. Z. Thierry REMY rezervon të drejtën për të modifikuar përmbajtjen e këtyre ofertave tregtare në çdo kohë.

T R DREJTAT E AUTORVE DHE PRONA INTELEKTUALE

Kjo faqe është pronë e Thierry REMY i cili mban të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale. Kjo faqe përbën një vepër të mbrojtur nën pronësinë intelektuale, si dhe strukturën e përgjithshme të sitit, modelin grafik si dhe elementet e arritshëm në sit (forma, tekste, fotografi, imazhe…). Me përjashtim të lejes paraprake me shkrim të Thierry REMY, faqja dhe informacioni që përmbahet aty nuk mund të kopjohet, riprodhohet, modifikohet, transmetohet, botohet në ndonjë medium çfarëdo, të shfrytëzohet tërësisht ose pjesërisht për qëllime komerciale ose jo-komerciale, ose të shërbejë për realizimin e punëve derivative. Mosrespektimi i këtyre rregullave mund të përfshijë përgjegjësinë e përdoruesit të internetit brenda kuptimit të neneve L. 713-2 dhe L.713-3 të Kodit të Pronës Intelektuale.

MBROJTJA E PRIVATIS DHE T D DHNAVE PERSONALE

Në përputhje me ligjin e 6 janarit 1978 në lidhje me kompjuterët, skedarët dhe liritë, kjo faqe ka qenë objekt i një deklarate të thjeshtë Komisionit Kombëtar Informatique et Liritë. Përdoruesi i internetit informohet se informacioni që ai komunikon përmes formularëve në Sajt janë të nevojshëm për kryerjen e shërbimeve të ofruara nga Z. Thierry REMY. Përdoruesi ka të drejtë të aksesojë, modifikojë, korrigjojë ose fshijë të dhënat personale në lidhje me të duke i shkruar Thierry REMY, GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGJIKE Përveç kësaj, kompjuterat që lidhen me këtë sit ruan në disku i tyre i ngurtë një ose më shumë skedarë teksti të quajtur "Cookies" të cilët regjistrojnë informacionin në lidhje me lundrimin në faqen e bërë nga kompjuteri në të cilin është ruajtur "cookie" (lloji i shfletuesit, faqet e shikuara, data dhe koha e konsultimit,) . Z. Thierry REMY përdor këto "Cookies" për qëllime statistikore, në mënyrë që të përmirësojë ergonominë e faqes, për të ndjekur më mirë interesat e përdoruesve të Internetit. Përdoruesi i lidhur me faqen ka lirinë për të kundërshtuar regjistrimin e "cookies" duke përdorur funksionet përkatëse në shfletuesin e tij. Në këtë rast, ai mund të mos jetë në gjendje të përfitojë nga të gjitha funksionet dhe shërbimet e ofruara në këtë sit.

LIDHJE HIPERTEKSTI ME SITE TES TRETART

Kjo faqe ofron lidhje me hipertekstin në faqet e internetit të publikuara nga palë të treta. Këto lidhje janë krijuar me mirëbesim dhe Thierry REMY nuk mund të mbahet përgjegjës për çdo ndryshim të bërë në këto site. Si pasojë, këto lidhje hiperteksti nuk mund, në asnjë rrethanë, të përfshijnë përgjegjësinë e z. Thierry REMY: vetëm përgjegjësia e redaktorëve të faqeve të referuara në faqen e z. Thierry REMY mund të kryhej.

E DREJTA E ZBATUESHME:

në varësi të origjinës së faturimit, ligji i zbatueshëm do të jetë ai i Belgjikës ose Australisë.